top of page

ASHTANGA YOGA

VAD ÄR ASHTANGA? 

I ashtanga yoga utövas ställningar i en viss följd och sammanbinds i olika sekvenser till serier. Varje position bygger på den andra, vilket också de olika serierna gör. Det är andningen som styr rytmen i rörelserna och som binder samman de olika positionerna. Detta skapar ett flöde och inre värme, och gör ashtanga yogan till en dynamisk form av yoga. 

 

Det fundamentala kännetecknet för ashtanga yoga är dess vinyasasystem. Vinyasa betyder andning- och rörelsesystem vilket innebär det är andningen som initierar själva rörelsen och som synkroniserar andningen med rörelsens rytm. Inom ashtanga yogans system har varje rörelse en andning. Alla kroppspositionerna, asana, har ett särskilt antal vinyasa. Vinjaysasystemet med dess yogaandning (en form av udjay) tillsammans med kroppslås (bandha) och fokuseringspunkter för blicken (drishti) skall skapa förutsättning för ett flöde, koncentration och göra ashtanga yogan meditativ. 

 

Ashtanga yogans första serie, yoga chikitsa, är den fundamentala serien och har som mål att rena kroppen från

toxiner samt att göra den stark och frisk. Den andra serien, nadi shodhana, rengör kroppens nervsystem.

Sthira bhagah är systemets tredje och mest avancerade serie vilket består av 4 delar delar, A, B, C och D. Dessa

serier skall göra kroppen och själen stabila och fasta men parallellt också lätta och avslappnade.  

 

MYSORE, INDIEN

Det var i staden Mysore, Indien som Sri K. Pattabi Jois utvecklade ashtanga yogan ur hathayogatraditionen under

vägledning av Krischnamacharya. Sri K. Pattabi Jois drev under många år ashtanga yogans huvudshala K. Pattabhi Jois

Ashtanga Yoga Institute i Mysore. Sedan hans död den 18 maj 2009 drivs shalan och ashtanga yogans tradition vidare

av hans dotter R. Saraswati Jois och barnbarn R. Sharat Jois. 

 

HUR VI UTFÖR ASANA

 • Ledd klass

Här leds man igenom seriens ordningsföljd och får hänvisningar om rätt vinyasa och fokuseringspunkter för blicken (drishti). 

 • Mysore practice

För att ge utrymme för en mera meditativ praktisering utförs ashtanga yogan även utan expressiv ledning. Seriens ordningsföljd memoreas så att var och en kan praktisera i eget tempo utifrån sin egen andning. Läraren ger individuella justeringar och vägledning under klasserna. På så vis kan personer som praktiserar de olika serierna utföra de tillsammans. Ashtanga yogans hemstad Mysore har fått ge namn åt denna form av praktisering. 

 • Self practice

 När en shala eller lärare inte finns till hands, och för att göra ashtanga yogan till en daglig rutin sker träning även ensam.                                                                      

DEN ÅTTAFALDIGA VÄGEN

Yogans flera tusenåriga tradition grundar sig bland annat i Rishi Patanjalis 2000 år gamla heliga filosofiska skrift, Yoga Sutra. Ashtanga kommer från sankrits ashtau som betyder åtta och anga som betyder väg/steg, den åttafaldiga vägen. Det var Patanjali som i sina yoga sutror beskrev de åtta delarna/disciplinerna som ashtanga yogan bygger på och ses som dess fader. Genom yogaövningar är målet att få prana, den livskraft som finns i luften, att strömma fritt i kroppen genom andningen. Kroppen skall skonas från spänningar, orenheter och attityder som försvagar livskraften. 

 

Ashtanga yogans åtta delar:

 • Yama  -  5 etiska och moraliska inställningar relaterat till självet och omvärlden samt omfattar självkontroll. 

 • Niyama -  5 attityder relaterat till sig själv samt den inre och yttre reningen.

 • Asana -  Kroppspositioner, fysiska rörelser.

 • Pranayama -  Andningsövningar, andningskontroll.

 • Pratyahara -  Sinneskontroll, att rikta sinnet innåt. 

 • Dharana -  Sinneskoncentration, att behålla själen i det högsta jaget.

 • Dhyana -  Meditation.

 • Samadhi -  Yogans högsta tillstånd, en kontakt mellan det högre jaget och medvetandet som uppstår av meditation.

 

De fyra första delarna inom asthanga yogatraditionen kallas de yttre delarna och praktiseras fysiskt. Man börjar praktisera asana, den tredje delen följt av pranayama som är den fjärde delen. Kroppspositionerna skall utveckla en renare och mera livskraftig kropp vilket är en förutsättning för andlig utveckling. De två första delarna, yama och niyama, nås genom att praktisera asana och pranayama. Dessa fyra första delar förbereder kropp och själ för de fyra sista delarna som kallas för dem inre funktionerna. 

Guruji Sri K. Pattabi Jois (1915-2009)

Så här kan det se ut under en mysore practice klass, från certifierade svensken Jörgen Christianssons shala i Kalifonien. 

En film från när R. Sharat Jois besökte Köpenhamn i augusti-2013

bottom of page